Produkte për Sportistët

Produkte për Sportistët

Sold: 0

Aktiviteti fizik i shoqëruar me një ushqyerje të ekulibruar është mënyra më e mirë, për t’u kujdesur për trupin dhe shëndetin tonë. Në farmacitë “Daja” do të gjeni produkte, që iu ndihmojnë në këtë aspekt si: integratorë specifikë për persona që merren me aktivitet fizik, proteina, aminoacide, ashtu sikurse edhe pajisje elektronike për matjen e kardiofrekuencës dhe hapave gjatë aktivitetit fizik, pajisje për matjen e % dhjamore dhe hidratimit etj.